Przejdź do treści

SZKOLENIA ONLINE

Kurs ten pozwoli Ci usystematyzować Twoją wiedzę w zakresie praw pacjenta w podmiocie leczniczym. Podczas szkolenia omówimy najczęściej łamane prawa pacjenta, które stanowią podstawę do orzekania przez sądy zadośćuczynienia z tytułu ich naruszenia, a także wszczynania postępowań przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Analizując skargi pacjentów, sprawdzimy, jak realizować prawa pacjenta w praktyce, a w konsekwencji, jak się zabezpieczyć przed roszczeniami z tytułu ich ewentualnych naruszeń.

ZAGADNIENIA KURSU:

  • Prawa pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów i ich stosowanie w praktyce lekarza dentysty

  • Jakie roszczenia przysługują pacjentowi w związku z naruszeniem praw pacjenta?

  • Kto odpowiada za naruszenie praw pacjenta? Lekarz czy podmiot leczniczy?

  • Jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością z tytułu naruszenia praw pacjenta?

  • Omówienie przykładów naruszeń z postępowań prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów leczniczych (rejestracja u Wojewody), które zawarły umowę ubezpieczenia OC na stronie www.DENTALrisk.pl, rozszerzając ją o odpowiedzialność za szkody polegające na naruszeniu praw pacjenta. Kurs realizowany jest w kameralnej grupie w indywidualnie ustalonym terminie.


Kurs ten pozwoli Ci usystematyzować Twoją wiedzę w zakresie zakłuć i zranień w gabinecie stomatologicznym – dowiesz się, jak postępować i jak dokumentować w szczególności kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym?

Szkolenie skierowane jest do podmiotów leczniczych (rejestracja u Wojewody), które zawarły umowę ubezpieczenia OC na stronie www.DENTALrisk.pl, rozszerzając ją o EKSPOZYCJĘ ZAWODOWĄ. Kurs realizowany jest w kameralnej grupie w indywidualnie ustalonym terminie.