Przejdź do treści

ZAKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

DODATKOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

Jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu OC możesz rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia i objąć ochroną szkody, które nie będą mogły być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

PRAWA PACJENTA

Odpowiedzialność za szkody polegające na naruszeniu praw pacjenta

OCHRONA PRAWNA

Włączenie do ubezpieczenia  kosztów ochrony prawnej

EKSPOZYCJA ZAWODOWA

Ochrona w razie wystąpienia podejrzenia o zakażenie (HBV, HCV, HIV) lub zakażenia wskutek ekspozycji zawodowej 

OC DZIAŁALNOŚCI

szkody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia 

ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność za szkody osobowe będące następstwem wykonywania zabiegów medycyny estetycznej polegających na stymulacji biologicznej skóry w celu poprawy jej fizjologii wyglądu.

UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność za szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej (klauzula dostępna wyłącznie dla podmiotów leczniczych)

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ