Przejdź do treści

PODSTAWY PRAWNE
UBEZPIECZENIA OC

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH
ZAWÓD MEDYCZNY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEKARZY, FARMACEUTÓW ORAZ INNYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności w zakresie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej

KLAUZULA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA SZKÓD ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZABIEGÓW REWITALIZACJI SKÓRY

KLAUZULA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA SZKÓD ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW PACJENTA

KLAUZULA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA SZKÓD ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE)