Przejdź do treści

UBEZPIECZENIE OC
DLA LEKARZA DENTYSTY

(BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)


Wpisz planowaną datę rozpoczęcia umowy ubezpieczenia.
Pamiętaj, że to ubezpieczenie jest dla lekarzy dentystów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeśli masz zarejestrowaną praktykę zawodową w Izbie lub prowadzisz podmiot leczniczy podlegasz pod obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Jeśli tak, proszę o podanie nr polisy - przy wznowieniu umowy ubezpieczenia obowiązuje dodatkowa zniżka.
Jeśli tak, proszę wskazać wysokość wypłaconej kwoty. Jest to niezbędne dla przeprowadzenie analizy ryzyka.
W zakładce BAZA WIEDZY - RODO możesz sprawdzić m. in: kto jest Administratorem Twoich danych i jakie są Twoje prawa związane z podaniem tych danych.