Przejdź do treści

EKSPOZYCJA ZAWODOWA

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność Ubezpieczającego w przypadku podejrzenia o zakażenie lub zakażenie wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności w zakresie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej